Verenigingen hebben te maken met teruglopende leden- en vrijwilligersaantallen, waardoor zij steeds moeilijker het hoofd boven water kunnen houden.