In Winssen is het realiseren van nieuwe (starters)woningen -of beter gezegd: het ontbreken daarvan- een onderwerp dat de gemoederen al jaren bezighoudt. Wij als inwoners van Winssen merken dat ons dorp in een hoog tempo aan het vergrijzen is. Zo zijn er nauwelijks tot geen woningen voor starters zijn en de woningbouw ook niet voorziet in de behoefte voor seniorenwoningen.

Daarmee is de leefbaarheid op (korte, maar zeker op middellange) termijn in het geding en dreigt Winssen zijn nu gevoelde vitaliteit te verliezen!

Enkele geconstateerde problemen:

• Het aantal leerlingen op de basisschool loopt sterk terug
• Verenigingen hebben te maken met teruglopende leden- en vrijwilligersaantallen, waardoor zij steeds moelijker het hoofd boven water kunnen houden.
• Het dorpshuis is minder vaak en minder volledig bezet, waardoor de exploitatie van het dorpshuis onder druk staat.
• Er zijn onvoldoende seniorenwoningen aanwezig, waardoor de grote groep senioren ‘vastzitten’ in hun huidige woning.
• Het huidige aanbod aan seniorenwoningen voldoet niet aan de huidige kwaliteitsbehoefte.
• De huidige woningen van veel bewoners van boven de 55 jaar zijn middelgrote tot grote woningen. Het is lastig deze woningen (in het veelal duurdere segment) te verkopen, aangezien de (koopkrachtige) vraag naar dit type woningen laag is.