Het aantal leerlingen op de basisschool loopt sterk terug.